Posts Tagged ‘Bjork’

Bjork tłumaczy jak działa telewizor…

Listopad 3, 2008

… i tłumaczy to tak przekonywająco, że dziś chyba nie zasnę spokojnie: „…the scientific truth which is much better, You shouldn’t let poets lie to you.”

Reklamy